Connect with us

Τι ακριβώς ψάχνετε;

Pet Sitting – Φύλαξη σκύλου, φύλαξη γάτας και όλων των κατοικίδιων!

Άλλα Κατοικίδια

Νομοσχέδιο για ζώα συντροφιάς: Τσουχτερά πρόστιμα για βασανισμό και θανάτωση

Έρχεται ψηφιακή εφαρμογή για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης

Από τσουχτερά πρόστιμα για όσους κακοποιούν, βασανίζουν ή δολοφονούν ζώα, αλλά και για εκείνους που παραβιάζουν τους κανόνες ευζωίας τους συνοδεύονται οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς, το οποίο κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή και θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη.

Ειδικά για την κακοποίηση ζώων, με το σχέδιο νόμου και με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης θεσμοθετείται η δυνατότητα να αναπτυχθεί ψηφιακή εφαρμογή και ιστοσελίδα για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε παράβασης της νομοθεσίας για τα ζώα. Οι καταγγελίες μπορούν να είναι και ανώνυμες, αλλά στην περίπτωση αυτή θα διερευνώνται μόνο εφόσον περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία που παρέχουν επαρκή βάση για τη διερεύνησή τους.

Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα των υποχρεωτικών στειρώσεων, το σχέδιο νόμου, όπως έχει ήδη γράψει το «ethnos.gr», δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ζώων να μην τα στειρώσουν εφόσον δεν το επιθυμούν υπό την προϋπόθεση ότι θα αποστείλουν έναντι παραβόλου 150 ευρώ, δείγμα γενετικού υλικού στο υπό ίδρυση Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων που θα δημιουργηθεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η.3.2022, ενώ τα πρόστιμα για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης θα επιβάλλονται από την 1η.9.2022.

Η συλλογή δείγματος γενετικού υλικού και η αποστολή του στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού θα γίνονται αποκλειστικά από κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Για τη λήψη, καταχώρηση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον 12 χρόνια υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς, ενώ πληρώνονται και έξοδα αποστολής ύψους έως 10 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει δείγμα DNA θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και θα χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Εάν και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θα επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.

Αναλυτικά τα πρόστιμα που προβλέπει το σχέδιο νόμου για τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου είναι:

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους και μη τήρηση, από μέρους του, των ειδικών απαιτήσεων των πέντε ελευθεριών των ζώων ώστε να εξασφαλίζεται η ευζωία τους: 1.000 ευρώ

Παράλειψη σήμανσης και καταχώρησης των εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών, καθώς και παράλειψη καταχώρησης των αλλαγών των στοιχείων τους και των στοιχείων θηλυκού γεννήτορα: 3.000 ευρώ

Παράλειψη πλήρους και ακριβούς ενημέρωσης του ΕΜΖΣ από κτηνίατρο : 300 ευρώ

Αναληθής καταχώρηση κτηνιάτρου στο ΕΜΖΣ περί στείρωσης του ζώου συντροφιάς ή αποστολής γενετικού υλικού στο ΕΦΑΓΥΖΣ: 2.000 ευρώ

Παράλειψη τήρησης ενημερωμένου ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή ή πώληση : 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των διατάξεων: 3.000 ευρώ

Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής από εκτροφέα: 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από τον δεύτερο οιστρικό κύκλο και πριν από την παρέλευση εννέα (9) μηνών από τον τελευταίο τοκετό: 2.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Αναπαραγωγή μετά το ένατο έτος της ηλικίας του ζώου, καθώς και αναπαραγωγή του ίδιου ζώου περισσότερες από έξι φορές σε όλη τη ζωή του: 2.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του: 3.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Πώληση σκύλων και γατών με ηλικία μικρότερη των δώδεκα εβδομάδων, πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, καθώς και σε ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν ανήκουν σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς: 4.000 ευρώ ανά ζώο που πωλείται

Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων: 2.000 ευρώ ανά ζώο

Αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι: 1.000 ευρώ ανά ζώο

Διαδικτυακές ή έντυπες αγγελίες α) για ζευγάρωμα ζώων συντροφιάς ή β) για πώληση σκύλων και γατών, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή γ) για υιοθεσία αδέσποτων ζώων εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις: 1.000 ευρώ

Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση ή προέρχεται από εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035: 500 ευρώ

Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου ή γάτας ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς, καθώς και παράλειψη καταχώρησης στο ΕΜΖΣ όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τον ιδιοκτήτη ή το ζώο συντροφιάς και τυχόν μεταβολών τους: 300 ευρώ

Παράλειψη στείρωσης σκύλου ή γάτας ή αποστολής δείγματος γενετικού υλικού τους στο ΕΕΓΥΖΣ: 1.000 ευρώ

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου ή του ετήσιου εμβολιασμού του, καθώς και ακρωτηριασμός του ζώου χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος: 1.000 ευρώ

Μη ύπαρξη ενημερωμένου διαβατηρίου: 300 ευρώ

Παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου: 100 ευρώ

Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου Πρόκληση ζημιάς από σκύλο Παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη ή του συνοδού ή του φύλακα: 300 ευρώ

Μόνιμη διαβίωση γάτας σε κλουβί : 300 ευρώ

Αφαίρεση του ηλεκτρονικού μέσου της σήμανσης από ζώο συντροφιάς, χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος: 3.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου για 2 έτη

Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου ή αντιγράφου ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου: 500 ευρώ

Ανακριβής αποστολή γενετικού υλικού ζώου συντροφιάς από κτηνίατρο στο ΕΦΑΓΥΖΣ : 2.000 ευρώ και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου για ένα μήνα

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, διατήρηση περισσότερων από τριών (3) ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση περισσότερων ζώων συντροφιάς: 500 ευρώ ανά ζώο

Μετακίνηση σκύλων και γατών κατά παράβαση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 17: 500 ευρώ ανά ζώο

Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων (Υπενθυμίζεται ότι τα ζώα πρέπει να μεταφέρονται σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους): 300 ευρώ ανά ζώο

Μη διάθεση των απαιτούμενων ειδικών κλωβών για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς σε επιβατηγά πλοία: 5.000 ευρώ

Μεταφορά ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των προϋποθέσεων που ορίζονται για τα πλοία: 500 ευρώ ανά ζώο

Μη συμμόρφωση των διαχειριστριών/πλοιοκτητριών εταιρειών δρομολογιακών πλοίων, με την απαίτηση ένταξης στο σύστημα κράτησης εισιτηρίων συναφούς πεδίου καταγραφής στοιχείων σήμανσης/ταυτοποίησης των ζώων συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθούν, σε συνάντηση με τον αριθμό των διατιθέμενων κλωβών: 5.000 ευρώ

Μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τουριστικών και άλλων λεωφορείων: 1.000 ευρώ

Παράλειψη λήψης από τα υπεύθυνα πρόσωπα κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα: 1.000 ευρώ

Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια: 5.000 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης

Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά: 1.000 ευρώ ανά ζώο

Προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει: 1.000 ευρώ ανά ζώο

Παράλειψη κατοχής εκτυπωμένου αντιγράφου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου ή ενημερωμένου διαβατηρίου ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση: 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

Συμμετοχή ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα: 30.000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται

Συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες κατά παράβαση των οριζόμενων: 20.000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται

Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων ή ως έπαθλο σε κληρώσεις, λοταρίες και διαγωνισμούς: 10.000 ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο

Εκτροφή, εκπαίδευση και συμμετοχή ζώου σε οποιοδήποτε είδος μάχης: 40.000 ευρώ για κάθε ζώο

Εκτροφή, εξαγωγή ή χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας ή ιπποειδούς ή τρωκτικού ή είδους νυφίτσας (mustela putorius furo) για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών: 50.000 ευρώ για κάθε ζώο

Κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου (δραστικός και μη ιατρογενής περιορισμός της φυσιολογικής κίνησης, μη επιτρεπτές μέθοδοι εκπαίδευσης, εργασία μη προβλεπόμενη για το είδος του ζώου, μη σύννομη αναπαραγωγή, εκούσιος τραυματισμός με απλή σωματική βλάβη, εγκατάλειψη): 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος

Φόνος, βασανισμός των ζώων με την εσκεμμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, στραγγαλισμό, απαγχονισμό, πνιγμό/πνιγμονή, πρόκληση εγκαύματος, θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπαγήματα, σύνθλιψη, ακρωτηριασμό (μη θεραπευτικό), πυροβολισμό (πρόκληση τραύματος ή θάνατος ζώου), εκούσιο τραυματισμό (βαριά, επικίνδυνη σωματική βλάβη), μάχες μεταξύ ζώων, κτηνοβασία, σεξουαλική κακοποίηση του ζώου με χρήση αντικειμένων για τη σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη, εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων, καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά: 30.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό

Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα: 500 ευρώ

Η με οποιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου, καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων: 500 ευρώ.

You May Also Like

Διάσωση

Στο νεκροταφείο του Novi Beograd της Σερβίας, ένας γερμανικός ποιμενικός έχτισε ένα φυσικό καταφύγιο σε έναν από τους τάφους, προσποιούμενος ότι θρηνούσε τον ιδιοκτήτη...

Viral

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο TikTok είχε τεράστια επιτυχία. Και για καλό λόγο! Η συγγραφέας, Richelle De Jong, κινηματογράφησε την ξεκαρδιστική αντίδραση...

Διάσωση

Ο Yuki, ένας λύκος σκύλος εγκαταλείφθηκε σε ένα καταφύγιο και ένα καταφύγιο, αποφάσισε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο λυκόσκυλος εξέπληξε τους πάντες...

Ιστορίες ζώων

Ένα αδέσποτο σκυλί βρέθηκε να κουβαλάει ένα εγκαταλελειμμένο κοριτσάκι που είχε τοποθετηθεί μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών που είχε αφεθεί έξω από ένα δημοτικό...