Επισκεπτόμενοι την σελίδα της petsitting θα χρειαστεί να δηλώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικία σας προκειμένου αφενός να γίνει γνωστή η κατοικία σας, ώστε αντίστοιχα να επιλεχθείτε ως petsitter  ή να σας επιλέξει κάποιος χρήστης , αλλά και να είναι δυνατή η επικοινωνία της petsitting  μαζί σας.

Η petsitting τηρεί απόλυτα την πολιτική προστασίας δεδομένων , όπως αυτή ορίζεται από τους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006  ( όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4072/2012)  , καθώς και τις οδηγίες και αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ και ΑΔΑΕ ( απόρρητο), που σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που θα δοθούν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε άλλο σκοπό ,εκτός από αυτόν του σκοπού της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αυτά , τα οποία συλλέγονται με νόμιμο τρόπο διατηρούνται από την petsitting  για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί ( π.χ. αν είστε κάτοχοι κατοικιδίου , τα στοιχεία θα διατηρηθούν μέχρις ότου ολοκληρωθεί η φύλαξη του από τον petsitter)  και στην συνέχεια διαγράφονται.

Η μόνη περίπτωση επεξεργασίας αυτών από την petsitting θα είναι κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου  , όπως στις περιπτώσεις των petsitters, και μετά από προηγούμενη ενημέρωσή τους.

  1. Χρήση cookies

Η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε  ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη  επιτρέπεται μόνον αν αυτός έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωσή του  κατά την παρ. 1 του άρθ. 11 Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Η συγκατάθεση του συνδρομητή  ή χρήστη  μπορεί να δίνεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων. Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήση μπορεί καταρχάς να δίνεται μέσω της ιστοσελίδας με χρήση κατάλληλων μηχανισμών (π.χ. με αναδυόμενα παράθυρα). Η αποδοχή των cookies μπορεί να γίνεται μία φορά  για όλα τα cookies που εγκαθίστανται  από την petsitting.